torsdag 12 september 2013

The three I love mostPour mes enfants ... 

si je devais choisir entre t'aimer et respirer ... 

Je voudrais utiliser mon dernier souffle pour vous dire ... 

Je t'aime!

*

To my children ... 

if I had to choose between loving you and breathing ... 

I would use my last breath to tell you ... 

I love you!

*

Till mina barn...

Om jag blev tvungen att välja mellan att andas och att älska er....

Skulle jag använda mitt sista andetag till att säga...

Jag älskar er!Inga kommentarer: